domingo, 1 de enero de 2012

Unidade 3: AGOSTIÑO e TOMÉ


1ª Parte: Cuestión contextual (2,5)     
 1. Helenismo: filosofía e cristianismo.
 2. As novas ideas fronte ao mundo grego.
 3. A noción de escolástica e o nacemento da universidade.
 4. A recepción de Aristételes: Averroes e o averroismo latino.
 5. Contextualización: 
  1. Agostiño 
  2. Tomé
2ª Parte: Comprensión (6)                             
 1. O problema entre razón e fe en Santo Agostiño e San Tomé.
 2. Lei divina, lei natural e lei positiva en San Tomé.
3ª Parte: Cuestión transversal (1,5)                                                  

       1. Influencias posteriores.